FORIA, grundades 1939 som Södertäljeavdelning till Stockholms Läns Bilfrakt.

Från 1941 hette det Södertäljeortens Orderkontor och senare med ändelsen Lastbilcentral. Aktiebolaget, alltså Södertälje Åkeri AB registrerades redan 1968 och verksamheten från den ekonomiska föreningens skulle från 1970 flyttas till bolaget.

1:a januari 1971 låg all verksamhet i SÅAB AB.

1 mars 2008 fusionerades SÅAB med Foria AB.
 

BÖRJAN PÅ NÅGOT
STORT
1909-1945

Historien tog sin början redan 1909, när en grupp häståkare gjorde ett försök att bilda en åkeriförening i Nyköping. De befann sig i en svår situation. Bönderna kände av konkurrensen från åkeribranschen, och vägrade därför att sälja hästfoder till åkarna. Åren gick och den yrkesmässiga biltrafiken tog över. Hästskjutsen kom att spela en allt mindre roll. I takt med industrins utveckling växte transportbehovet.
Åkeriföreningar och lastbilscentraler bildades, bland andra Nyköpings Åkeriförening, Södertälje Åkeriidkarförening och Lastbilscentralen i Vagnhärad.

 EN VÄRLD I RÖRELSE

Världskrigen försvårade tillvaron för åkeribranschen. Det var besvärligt att få tag i förare, då många kallades till beredskapstjänst. Myndigheterna införde restriktioner i form av bland annat gummi- och drivmedelsransonering. Det var även brist på foder till hästarna. Man var tvungen att organisera sig mer. I oktober 1939 samlades en grupp åkare på Stora Konditoriet i Södertälje och en ordercentral bildades. Ett år senare bildades lastbilscentralerna Nyköpingsortens Bilfrakt i Nyköping, Torshälla Lastbilscentral och Lastbilscentralen i Finspång. Centralerna hade en stor och viktig funktion under krigsåren och de flesta av åkarna såg många fördelar med den gemensamma verksamheten.

 
   
   
   

SÅAB:s INFOBLAD 1997

 

 

 


VD:n Anders Eliassons ord 1994 
Saxad ur PRIMO maj 1996
 

jQuery Overlay by VisualLightBox.com v3.2

Mobil: +46 70 309 55 13 Kjell "TULLIZ" Tulldahl.