Hur vi färdas som MOPED-grupp i trafiken LADDA NER >>>>

Se det som riktlinjer för ökad trivsel, förståelse och självklart också för ökad säkerhet på vår gemensamma Moped-resor :)

Det finns flera sätt att färdas i grupp på Moped-touring och lite beroende på hur det ser ut med trafikintensitet och komplexa trafiksystem så väljer vi att göra på olika sätt. Grundregeln är att vi färdas som grupp men utan att förhindra övrig trafik. Vi kör också normalt alltid med en guide först och en guide sist i gruppen för att hålla ihop gruppen och i fall något händer eller det blir osäkert vart vi ska.

1. Välj plats i gruppen vid avfärd och håll den till nästa stopp, byten av plats sker endast vid rast och aldrig efter vägen. Detta för att vi inte ska behöva ha blå koll på varandra och vad eventuellt kompisen där bakom helt plötsligt hittar på.

2. Ha koll framåt och försök hålla jämn fart med den framför men med lämpligt avstånd. Vi måste inte se kompisen där bakom hela tiden vid vägbyten och stopp så samlas gruppen igen. Vid t.ex. rödljus är det väldigt viktigt att tajta till ledet och var beredd att köra så fort det blir grönt så kommer, med lite tur, alla iväg före nästa rödljus.

3. Alla har EN MYCKET VIKTIG UPPGIFT att fylla i gruppen! När vi kommer till ett vägkors och guiden där framme visar på att vi ska byta riktning och välja en ny väg då måste var och en i gruppen se att den som ligger efter är med på och ser att en sådan riktningsförändring sker. Om du inte ser någon i backspegeln måste du vänta vid korset tills nästa Moped i gruppen dyker upp och ser vad som gäller

4. KÖR ALDRIG ÖVER DIN FÖRMÅGA! Det är alltid du som förare som bestämmer vilken fart du kan hantera. Följ inte bara med gruppen utan gör alltid en egen bedömning men utan att glömma att vi är ute på en gemensam resa.

5. Om guiden som kör först stannar och sitter kvar på sin Moped då sitter alla andra också kvar, det innebär att det kanske bara är en kart/GPS koll och att vi strax är på väg igen. Om guiden som kör först stannar och tar av sig hjälmen då är det paus och vila. Information om hur länge lämnas på plats. Tänk också på att vi är en stor grupp och att det kan vara svårt att hitta tillräckligt stora parkeringsutrymmen efter vägen så se till att parkera så tätt det går. Parkera gärna snyggt sida vid sida vilket är trevligt om publiken vill se våra fordon.

6. För att all ska veta när det är dags att åka igen vid efter paus så brukar guiden markera detta med en signal. När guiden gör så är det 3 minuter till avfärd. Den som då vet att det tar lite tid att bli klar börjar då direkt sätta på sig sin utrustning. Detta är för att vi inte ska behöva vänta i 30 graders värme, på någon som inte är färdig, det ökar trivseln på resan.

7. Guiden som kör först håller alltid lagstadgad hastighet +/- 10 % eller försöker följa aktuell trafikrytm och ALLTID mätt med GPS (ger i princip exakt hastighet). På grund av "gummisnoddseffekten" kan hastigheten bli högre längre bak i ledet men det beror i så fall på att deltagarna försöker köra i fatt. ALLA deltagare ansvar för sin egen hastighet och det finns inget krav att du ska köra i fatt utan håll hastigheten enligt samma princip som ovan.